Aloite rantapolun kunnostuksesta - 2017-2019

Rantaraitti valmistui valojen kanssa 2019. Raitti on todettu erittäin toimivaksi ja tärkeäksi.

Mäntyharjun Reissupolku on tehnyt kuntalaisaloitteen vuonna 2017 Pyhäveden rannalla kulkevan suositun kävelyreitin kunnostamisesta estetömäksi ja polun valaisemisesta.

"Aloitteen julkaisupäivämäärä 6.10.2017

Mäntyharjun Reissupolku ry on terveyttä edistävän ulkoliikunnan puolestapuhuja ja toimija. Yhdistyksessä on tehty haitta- /kehityskartoitus terveysliikunnan / pienipyöräisten liikunnan edistämiseksi. 
Pyhäveden rantaraitti Pyhävedentien ja Syvälahdentien välillä on yksi eniten käytettyjä ulkoilu- / virkistysreittejä Mäntyharjussa. Se vaatii peruskunnostusta. Varsinkin pienipyöräisille lastenvaunuille ja pyörätuoliulkoilijoille reitti on vaikeakulkuinen. Routa on nostanut useissa kohdin maasta ylös kiviä, jotka 
ovat varallisia mm. pyörätuolia käyttäville. Paikoitellen rantareitillä on myös hankalia kallistuksia ja reunaesteitä. 
Jatkokehityksenä upealle Pyhäveden rantaa mukailevalle raitille valaistus toisi lisäkäyttöä ja arvostusta. 

Mäntyharjun Reissupolku esittää, että 

1) rantapolku tasoitetaan esteettömäksi kulkuväyläksi, jota voivat pyörätuolilla ulkoilevat käyttää turvallisesti, 
2) rantapolun varteen asennetaan valaistus lisäämään polun iltakäyttöä ja turvallisuutta pimeässä. 

Rantapolun kunnostuksesta sen tasoittamisen osalta on tehty aloite 20.09.2016 tekniselle lautakunnalle, 
joka on kirjattu § 52 Mäntyharjun Reissupolku ry / kevytväylien korjausesitykset MjuDno-2016- 1153. 
Lautakunta on ottanut tuolloin asiaan myönteisen kannan."