Luonto- ja eräkerhon JÄÄTURVALLISUUSETIKETTI

20.11.2023

Tänään käsiteltiin kerhossa ajankohtaista JÄÄTURVALLISUUSETIKETTIÄ. Katsottiin jäälläliikkumisen turvallisuusvideo. Tutustuttiin varusteisiin  ja ennakoitiin vaaranpaikkoja. Jokainen pääsi kokeilemaan heittonarua kuvitteelisesta avannosta.